• banner1
  • sis
  • 5S WALL

"KEBAJIKAN ANDA KOMITMEN KAMI"

Kami berjanji untuk memberi perkhidmatan berkualiti dengan mesra dan berintegriti berlandaskan teras utama iaitu perlindungan, pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasian bagi kumpulan sasar seperti berikut.

Kanak - KanakOrang Kurang UpayaKeluargaWarga TuaOrang PapaSukarelawanBencana

Cetak

Perkhidmatan Kemasukan Ke Rumah Seri Kenangan

                              Apakah cara untuk memohon kemasukan ke Rumah Orang Tua ?

 

  • Permohonan kemasukan ke Rumah Orang Tua boleh dibuat di mana-mana Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan di mana pemohon tinggal

  • Setiap permohonan kemasukan disiasat terlebih dahulu oleh Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan yang berkenaan dan laporan siasatan akan dimajukan kepada Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri untuk ulasan dan sokongan

  • Laporan tersebut akan dimajukan untuk kelulusan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Malaysia di bawah Kaedah-Kaedah Bagi Pengurusan Rumah Orang-Orang Tua 1983

  • Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah akan memaklumkan keputusan kepada pemohon

  • bpa        hrmis        msc        mygov        ksn        myid        spr        sprm        ykbj        pdk

  • jpw        lppkn        ism        niew