Perkhidmatan Orang Kurang Upaya

 

Mengapa Orang Kurang Upaya (OKU) digalakkan mendaftar
dengan JKM ?

 

Sebab utama adalah seperti berikut:

 

  •  

Supaya kerajaan dapat mengetahui bilangan sebenar dan taburan OKU di negara ini bagi maksud perancangan perkhidmatan, program pemulihan, intervensi awal, pencegahan, latihan dan pendidikan.

  •  

Supaya kerajaan dapat merancang kesesuaian program-program latihan, pendidikan dan pemulihan bagi golongan kurang upaya.

  •  

Supaya kerajaan dapat menyediakan kemudahan-kemudahan yang bertepatan dengan OKU.

  •  

Supaya kerajaan dapat mengenalpasti OKU mengikut jenis-jenis kecacatan atau sebagai kad pengenalan diri bagi mereka berurusan dengan pihak-pihak berkenaan.

  •  

Supaya OKU dapat menggunakan kemudahan-kemudahan dan keistimewaan oleh kerajaan.

  •  

Supaya OKU mendapat maklumat program-program latihan, pendidikan dan pemulihan bagi golongan kurang upaya.

Print