• banner1
 • sis
 • 5S WALL

"KEBAJIKAN ANDA KOMITMEN KAMI"

Kami berjanji untuk memberi perkhidmatan berkualiti dengan mesra dan berintegriti berlandaskan teras utama iaitu perlindungan, pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasian bagi kumpulan sasar seperti berikut.

Kanak - KanakOrang Kurang UpayaKeluargaWarga TuaOrang PapaSukarelawanBencana

Cetak

Kerja Kesukarelaan

 

Bagaimanakah caranya untuk melibatkan diri dalam kerja-kerja sukarela ?

 • Mencari maklumat mengenai organisasi sukarela dan mengenai peluang, bidang serta tugas sebagai sukarelawan.

 • Memilih bidang yang diminati dan memilih golongan yang ingin dibantu bersesuaian dengan kebolehan dan kemahiran diri.

 • Menentukan cara dan waktu bersukarela serta fikirkan tugas-tugas dan tanggungjawab lain.

 • Perlu dipertimbangkan mengenai latihan, gembira dengan tugas tersebut, melibatkan ahli keluarga dan perkara-perkara yang sensitif kepada diri sendiri.

 

 

Bolehkah Pertubuhan Sukarela memohon bantuan daripada JKM ?


Pertubuhan Sukarela Kebajikan boleh memohon bantuan daripada JKM mengikut kriteria
 kelayakan berikut: 

 • Pertubuhan yang berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan di bawah Akta Pertubuhan 1966.

 • Pertubuhan bertaraf tempatan.

 • Pertubuhan bercorak Kebajikan (welfare-related) yang mengendalikan program berbentuk pencegahan, pemulihan, jagaan dan perlindungan serta pembangunan bagi kumpulan sasar di bawah tanggungjawab dan fungsi Jabatan.

 • Pertubuhan atau organisasi yang ditubuhkan berdasarkan peruntukan Akta seperti Jawatankuasa Kebajikan Kanak-Kanak Daerah dan Pasukan Perlindungan Kanak-kanak serta Lembaga yang di bawah Akta-akta berkaitan.

 • Pertubuhan yang telah berdaftar di bawah Akta Pusat Jagaan 1993 bagi yang mengendalikan program institusi berkediaman atau Pusat Jagaan Harian

 • bpa        hrmis        msc        mygov        ksn        myid        spr        sprm        ykbj        pdk

 • jpw        lppkn        ism        niew