• banner1
  • sis
  • 5S WALL

"KEBAJIKAN ANDA KOMITMEN KAMI"

Kami berjanji untuk memberi perkhidmatan berkualiti dengan mesra dan berintegriti berlandaskan teras utama iaitu perlindungan, pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasian bagi kumpulan sasar seperti berikut.

Kanak - KanakOrang Kurang UpayaKeluargaWarga TuaOrang PapaSukarelawanBencana

Cetak
- Bantuan Kewangan
- Perkhidmatan di Institusi
- Bantuan Komuniti
- Kaunseling
- Pusat Aktiviti Kanak-Kanak
- TASKA 1Malaysia
- Kad Pendaftaran OKU
- Bantuan Kewangan
- Isentif OKU Produktif
- Bantuan OKU Tidak Bekerja
- Perkhidmatan di Institusi
- Pemulihan Dalam Komuniti
- Job Coach
- Ziarah dan Bantu
- Bantuan Kewangan
- Perkhidmatan di Institusi
- Pusat Jagaan Harian
- Ziarah dan Bantu
- Bantuan Kewangan
- Geran Pelancaran
- Bantuan Kewangan
- Pembangunan Keupayaan Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan dan Komuniti
- Bantuan Am 
- Latihan Kemahiran I-Kit
- Pemeriksaan Kesihatan
- Jejari Bestari
Cetak

DEFINISI


K A R 1 S M A


• Kualiti (daya kepimpinan, daya penarik) atau sifat-sifat tertentu seseorang
individu yang menjadikannya berupaya mempengaruhi atau menjadi perangsang
kepada khalayak ramai;


• Mempunyai kelebihan, keunggulan dan kewibawaan

 

DEFINISI KAR1SMA (PERSPEKTIF JKM)


• Kebajikan Rakyat 1Malaysia (KAR1SMA)
• Inisiatif baharu Jabatan
• Fokus KAR1SMA adalah untuk MEMBANGUNKAN masyarakat menerusi
program bantuan kemasyarakatan secara holistik
• Dasar dan polisi Kerajaan terhadap hal ehwal kebajikan
• Perubahan paradigma klien dan pegawai
• Pelaksanaan Exit Policy 2.5 % setahun untuk klien Jabatan – KPI KSU
• Jabatan sebagai agen pembangunan kepada perubahan diri klien khususnya
dan masyarakat amnya
• Peningkatan imej dan penjenamaan semula (rebranding) perkhidmatan
Jabatan agar potensi diri klien dapat dibangunkan secara menyeluruh untuk mencapai
kualiti hidup yang lebih baik

  • bpa        hrmis        msc        mygov        ksn        myid        spr        sprm        ykbj        pdk

  • jpw        lppkn        ism        niew