• banner1
 • sis
 • 5S WALL

"KEBAJIKAN ANDA KOMITMEN KAMI"

Kami berjanji untuk memberi perkhidmatan berkualiti dengan mesra dan berintegriti berlandaskan teras utama iaitu perlindungan, pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasian bagi kumpulan sasar seperti berikut.

Kanak - KanakOrang Kurang UpayaKeluargaWarga TuaOrang PapaSukarelawanBencana

Cetak

Taska & Pusat Jagaan

Perkhidmatan ini disediakan untuk memastikan Taman Asuhan Kanak-kanak (TASKA) dan Pusat Jagaan beroperasi mengikut standard piawaian yang ditetapkan demi keselesaan dan kebajikan kumpulan sasarannya.
 
Perkhidmatan yang disediakan ialah:
1. Pendaftaran TASKA mengikut Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984
2. Pendaftaran Pusat Jagaan mengikut Akta Pusat Jagaan 1993
 
Pendaftaran TASKA
Pemohon perlu mengemukakan permohonan pendaftaran TASKA ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah yang berkenaan dan memastikan dokumen-dokumen di bawah disertakan iaitu:
1. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia / Pendaftar Pertubuhan
Nama sesebuah taman hendaklah menggunakan perkataan "TASKA" pada permulaan nama dan diikuti dengan nama yang dicadangkan dalam Bahasa Malaysia
 
2. Mengisi Borang II Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 (Seksyen 7)
Borang II boleh didapati di mana-mana Pejabat Kebajikan Masyarakat berhampiran dengan harga RM10.00 (Permohonan Baru) dan RM4.00 (Permohonan Semula).
Sila dapatkan khidmat nasihat dari Pegawai Diberikuasa TASKA untuk mengisi borang ini.
3. Kelulusan dari 3 agensi teknikal
 
 • Pihak Berkuasa Tempatan
 • Jabatan Bomba dan Penyelamat
 • Jabatan Kesihatan
  (Sila dapatkan surat sokongan daripada Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah jika berkenaan)

 
4. Pelan Lantai yang menunjukkan ukuran panjang dan lebar dalam meter (setiap ruang) beserta pengiraannnya.
(ruang berkenaan tidak dikira iaitu jalan lalu, bilik stor, dapur, pejabat, tandas atau bilik kakitangan)

5. Jadual aktiviti harian
 
6. Jadual menu
 
7. Senarai aktiviti bersama ibubapa

8. Wang Pos / cek atas nama Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Malaysia (RM50.00)
(Sila pastikan wang pos diberi apabila mendapat pengesahan daripada Pegawai Diberikuasa TASKA bahawa permohonan telah lengkap)
 
 
PUSAT JAGAAN
 
 
Pemohon perlu mengemukakan permohonan pendaftaran Pusat Jagaan ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah yang berkenaan dan memastikan dokumen-dokumen di bawah disertakan iaitu:
1. Berdaftar dengan Pendaftar Perniagaan / Pendaftar Pertubuhan
2. Mengisi Borang Jadual P.U (A) 248 Akta Pusat Jagaan 1993
* Borang boleh didapati di mana-mana Pejabat Kebajikan Masyarakat berhampiran dengan percuma.
* Sila dapatkan khidmat nasihat dari Pegawai Diberikuasa Pusat Jagaan untuk mengisi borang ini.
3. Kelulusan dari 3 agensi teknikal
 • Pihak Berkuasa Tempatan
 • Jabatan Bomba dan Penyelamat
 • Jabatan Kesihatan
  (Sila dapatkan surat sokongan daripada Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah jika berkenaan)
4. Pelan Lantai yang menunjukkan ukuran panjang dan lebar dalam meter (setiap ruang) beserta pengiraannnya.
(ruang berkenaan tidak dikira iaitu jalan lalu, bilik stor, dapur, pejabat, tandas atau bilik kakitangan)
 
5. Jadual aktiviti harian
 
6. Jadual menu
 
7. Senarai aktiviti bersama ibubapa
 
8. Wang Pos / cek atas nama Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Malaysia (RM10.00)
(Sila pastikan wang pos diberi apabila mendapat pengesahan daripada Pegawai Diberikuasa Pusat Jagaan bahawa permohonan telah lengkap)
 • bpa        hrmis        msc        mygov        ksn        myid        spr        sprm        ykbj        pdk

 • jpw        lppkn        ism        niew