• banner1
  • sis
  • 5S WALL

"KEBAJIKAN ANDA KOMITMEN KAMI"

Kami berjanji untuk memberi perkhidmatan berkualiti dengan mesra dan berintegriti berlandaskan teras utama iaitu perlindungan, pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasian bagi kumpulan sasar seperti berikut.

Kanak - KanakOrang Kurang UpayaKeluargaWarga TuaOrang PapaSukarelawanBencana

Cetak

Ekonomi Bantuan

Objektif perkhidmatan Bantuan Kewangan Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah untuk membantu individu / keluarga yang kurang berkemampuan dan berkeperluan supaya dapat mengurangkan atau meringankan kesulitan kewangan mereka buat sementara waktu, ataupun sehingga suatu tempoh keadaan kewangan mereka dapat dipulihkan untuk hidup berdikari.


Tujuan umum perkhidmatan bantuan kebajikan adalah:

 

Penyaraan pendapatan keluarga bagi memenuhi keperluan asas kehidupan

Sebagai elaun perangsang bagi menggalakkan sesuatu kumpulan sasar (contohnya Orang Kurang Upaya) supaya minat bekerja dan akan terus bekerja.

Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat khususnya orang tua, kanak-kanak dan ibu tunggal agar dapat meneruskan kehidupan dengan lebih baik dan berpeluang mendapat kemudahan yang biasa terdapat di sekeliling mereka.

 

Skim perkhidmatan bantuan kebajikan:

 

 

1. Bantuan Kanak-kanak

2. Bantuan Sekolah

 

3. Bantuan Latihan Aprentis

4. Geran Pelancaran

5. Bantuan Am

6. Bantuan Pemilihan Bencana

7. Bantuan Segera

  • bpa        hrmis        msc        mygov        ksn        myid        spr        sprm        ykbj        pdk

  • jpw        lppkn        ism        niew