• banner1
 • sis
 • 5S WALL

"KEBAJIKAN ANDA KOMITMEN KAMI"

Kami berjanji untuk memberi perkhidmatan berkualiti dengan mesra dan berintegriti berlandaskan teras utama iaitu perlindungan, pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasian bagi kumpulan sasar seperti berikut.

Kanak - KanakOrang Kurang UpayaKeluargaWarga TuaOrang PapaSukarelawanBencana

Cetak

statistic ats talian

Cetak

Kami adalah komited untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti dan mesra kepada kumpulan sasar jabatan seperti berikut:

1. Pengurusan Sosio Ekonomi dan Bantuan
    Kelulusan permohonan bantuan bulanan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima

    Bantuan Awal Bencana akan disalurkan sewaktu lawatan pertama dibuat

2. Penjagaan, Perlindungan dan Pemulihan Kanak-Kanak
    Siasatan awal kes kanak-kanak dibuat dengan segera dalam tempoh 24 jam dari masa aduan diterima

3. Pembangunan dan Pendayaupayaan Kumpulan Sasar Yang Produktif
    Kelulusan permohonan Geran Pelancaran dalam tempoh 2 bulan daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima

4. Penjagaan dan Perlindungan Kepada Warga Emas
    Kelulusan Permohonan Kemasukan ke Institusi dalam tempoh 45 hari daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima

    Siasatan awal kes Keganasan Rumah Tangga dijalankan dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima

5. Pemulihan dan Pemerkasaan Orang Kurang Upaya (OKU)
    Pemprosesan kad OKU dalam tempoh 14 hari daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima

6. Pembangunan Komuniti dan Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK)
    Kelulusan Geran Negeri dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.

7. Pemulihan Pesalah Muda
    Laporan Sosial disediakan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kertas pertuduhan diterima daripada Polis/Mahkamah

Cetak

Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pulau Pinang mula beroperasi di sebuah bangunan dua tingkat milik Jabatan Kerja Raya dan di tempatkan di tingkat satu.Pejabat tersebut telah diduduki mulai tahun 1954 sehingga 1988 dan beralamat di Jalan Farquhar, Pulau Pinang

Pejabat Pentadbiran Kerajaan Negeri Pulai Pinang telah di wujudkan di bangunan Kompleks Tun Abdul Razak (KOMTAR) . Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri telah berpindah ke bangunan ini pada tahun 1998 dan beroperasi di tingkat 20.

Jabatan telah mendapat pertambahan dari segi kakitangan dan ruang sedia ada semakin terhad. Pihak pentadbiran telah berusaha mendapatkan ruang pejabat yang lebih selesa dan akhirnya JKMN Pulau Pinang telah berpindah ke tingkat 30 pada tahun 2004 sehingga kini.

Cetak

Geran
Geran Pertubuhan Sukarela Kebajikan
Keputusan permohonan Bantuan Geran dimaklumkan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) pada minggu ketiga (3) bulan April dan Ogos pada setiap tahun.

Perjanjian Persefahaman pemberian geran di antara Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) dan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) ditandatangani dalam tempoh tidak melebihi 14 hari selepas menerima Surat Setuju Terima Bantuan Geran JKM daripada Pertubuhan Sukarela Kebajikan.

Bayaran Geran kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) dibuat dalam tempoh tidak melebihi 30 hari selepas Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) menandatangani Perjanjian Persefahaman.

Permit Pegawai Dagang
Surat sokongan dikeluarkan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) bagi permohonan sokongan permit Pegawai Dagang dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.

Pengecualian Cukai Pertubuhan Sukarela Kebajikan
Ulasan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi permohonan sokongan pengecualian cukai daripada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) dan syarikat korporat / swasta disediakan dalam masa 1 hari daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.

Pendaftaran Pertubuhan Sukarela Kebajikan
Ulasan kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan bagi permohonan sokongan pendaftaran pertubuhan daripada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) dan syarikat korporat / swasta dibuat dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.

Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR)
Keputusan permohonan menjalankan program tanggungjawab sosial oleh syarikat korporat / swasta dimaklumkan dalam tempoh tidak melebihi 21 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.

Pembangunan Komuniti
Kelulusan permohonan bantuan geran bagi melaksanakan Projek Organisasi Komuniti dimaklumkan kepada klien dalam tempoh tidak melebihi 30 hari daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.

Kaunseling dan Psikologi
Keputusan permohonan mendapatkan khidmat kaunseling dan psikologi dimaklumkan dalam tempoh tidak melebihi 5 hari daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.

sfsPertubuhan Sukarela Kebajikan
Geran Pertubuhan Sukarela Kebajikan
Keputusan permohonan Bantuan Geran dimaklumkan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) pada minggu ketiga (3) bulan April dan Ogos pada setiap tahun.
Perjanjian Persefahaman pemberian geran di antara Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) dan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) ditandatangani dalam tempoh tidak melebihi 14 hari selepas menerima Surat Setuju Terima Bantuan Geran JKM daripada Pertubuhan Sukarela Kebajikan.
Bayaran Geran kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) dibuat dalam tempoh tidak melebihi 30 hari selepas Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) menandatangani Perjanjian Persefahaman.
Permit Pegawai Dagang
Surat sokongan dikeluarkan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) bagi permohonan sokongan permit Pegawai Dagang dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.
Pengecualian Cukai Pertubuhan Sukarela Kebajikan
Ulasan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi permohonan sokongan pengecualian cukai daripada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) dan syarikat korporat / swasta disediakan dalam masa 1 hari daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.
Pendaftaran Pertubuhan Sukarela Kebajikan
Ulasan kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan bagi permohonan sokongan pendaftaran pertubuhan daripada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) dan syarikat korporat / swasta dibuat dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.

Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR)
Keputusan permohonan menjalankan program tanggungjawab sosial oleh syarikat korporat / swasta dimaklumkan dalam tempoh tidak melebihi 21 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.

Pembangunan Komuniti
Kelulusan permohonan bantuan geran bagi melaksanakan Projek Organisasi Komuniti dimaklumkan kepada klien dalam tempoh tidak melebihi 30 hari daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.
Kaunseling dan Psikologi
Keputusan permohonan mendapatkan khidmat kaunseling dan psikologi dimaklumkan dalam tempoh tidak melebihi 5 hari daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.
Intervensi Krisis dikendalikan dalam tempoh 24 jam dari masa kes itu diterima.
Perjanjian Persefahaman pemberian geran di antara Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) dan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) ditandatangani dalam tempoh tidak melebihi 14 hari selepas menerima Surat Setuju Terima Bantuan Geran JKM daripada Pertubuhan Sukarela Kebajikan.
Bayaran Geran kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) dibuat dalam tempoh tidak melebihi 30 hari selepas Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) menandatangani Perjanjian Persefahaman.
Permit Pegawai Dagang
Surat sokongan dikeluarkan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) bagi permohonan sokongan permit Pegawai Dagang dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.
Pengecualian Cukai Pertubuhan Sukarela Kebajikan
Ulasan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi permohonan sokongan pengecualian cukai daripada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) dan syarikat korporat / swasta disediakan dalam masa 1 hari daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.
Pendaftaran Pertubuhan Sukarela Kebajikan
Ulasan kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan bagi permohonan sokongan pendaftaran pertubuhan daripada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) dan syarikat korporat / swasta dibuat dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.

Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR)
Keputusan permohonan menjalankan program tanggungjawab sosial oleh syarikat korporat / swasta dimaklumkan dalam tempoh tidak melebihi 21 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.

Pembangunan Komuniti
Kelulusan permohonan bantuan geran bagi melaksanakan Projek Organisasi Komuniti dimaklumkan kepada klien dalam tempoh tidak melebihi 30 hari daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.
Kaunseling dan Psikologi
Keputusan permohonan mendapatkan khidmat kaunseling dan psikologi dimaklumkan dalam tempoh tidak melebihi 5 hari daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.
Intervensi Krisis dikendalikan dalam tempoh 24 jam dari masa kes itu diterima.
1.····· Geran Pertubuhan Sukarela Kebajikan
o··· Keputusan permohonan Bantuan Geran dimaklumkan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) pada minggu ketiga (3) bulan April dan Ogos pada setiap tahun.

o··· Perjanjian Persefahaman pemberian geran di antara Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) dan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) ditandatangani dalam tempoh tidak melebihi 14 hari selepas menerima Surat Setuju Terima Bantuan Geran JKM daripada Pertubuhan Sukarela Kebajikan.

o··· Bayaran Geran kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) dibuat dalam tempoh tidak melebihi 30 hari selepas Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) menandatangani Perjanjian Persefahaman.
·
2.····· Permit Pegawai Dagang
o··· Surat sokongan dikeluarkan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) bagi permohonan sokongan permit Pegawai Dagang dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.

3.····· Pengecualian Cukai Pertubuhan Sukarela Kebajikan
o··· Ulasan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi permohonan sokongan pengecualian cukai daripada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) dan syarikat korporat / swasta disediakan dalam masa 1 hari daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.

4.····· Pendaftaran Pertubuhan Sukarela Kebajikan
o··· Ulasan kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan bagi permohonan sokongan pendaftaran pertubuhan daripada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) dan syarikat korporat / swasta dibuat dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.
·
5.····· ·
6.····· Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR)
o··· Keputusan permohonan menjalankan program tanggungjawab sosial oleh syarikat korporat / swasta dimaklumkan dalam tempoh tidak melebihi 21 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.
·
7.····· Pembangunan Komuniti
o··· Kelulusan permohonan bantuan geran bagi melaksanakan Projek Organisasi Komuniti dimaklumkan kepada klien dalam tempoh tidak melebihi 30 hari daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.
·
8.····· Kaunseling dan Psikologi
o··· Keputusan permohonan mendapatkan khidmat kaunseling dan psikologi dimaklumkan dalam tempoh tidak melebihi 5 hari daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.

o··· Intervensi Krisis dikendalikan dalam tempoh 24 jam dari masa kes itu diterima.

Cetak
1. Pengoperasian Bilik Gerakan Bencana
 • Bilik Gerakan Bencana peringkat Ibu Pejabat JKMM akan dibuka dalam tempoh 24 jam selepas pengumuman Bencana Tahap III (negara) diumumkan oleh Majlis Keselamatan Negara.
 • Laporan status terkini kejadian Bencana Tahap III akan dilaporkan setiap 2 jam sekali sehingga Bilik Gerakan ditutup.
2. Bantuan Jangka Pendek
 • Bantuan Jangka Pendek iaitu makanan kering, tikar, selimut dan set kit bencana disalurkan segera kepada mangsa di pusat pemindahan.
3. Bantuan Jangka Panjang
 • Keputusan Bantuan Jangka Panjang untuk pemulihan keluarga mangsa dimaklumkan dalam tempoh tidak melebihi 30 hari daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima selepas berakhirnya sesuatu kejadian bencana.
4. Kaunseling dan Psikologi
 • Keputusan permohonan mendapatkan khidmat kaunseling dan psikologi dimaklumkan dalam tempoh tidak melebihi 5 hari daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima
 • Intervensi Krisis dikendalikan dalam tempoh 24 jam dari masa kes itu diterima.

Bantuan Segera Wang Tunai Kepada Mangsa
Bencana Alam (Banjir)

TAKRIFAN

i) Mangsa Banjir
Individu yang mengalami bencana banjir dan berdaftar di pusat pemindahan yang diselenggara oleh JKM.

ii) Pusat Pemindahan
Suatu tempat untuk menempatkan mangsa bencana alam (banjir) yang diselenggara oleh JKM dan dipersetujui oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah.

iii) Ketua Keluarga
Ketua atau individu yang berperanan sebagai ketua bagi sesebuah keluarga yang tinggal bersama dan menetap di Pulau Pinang dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada keluarga. Juga termasuk dalam takrifan ini sekiranya terdapat lebih dari satu keluarga dalam sebuah rumah.

iv) Ketua isi rumah
Ketua atau individu yang berperanan sebagai ketua bagi sebuah tempat kediaman yang bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan terhadap kebajikan ahli isi rumah.

v) Banjir Besar/luar biasa
Suatu kejadian banjir yang melibatkan pemindahan mangsa melebihi dua ribu (2000) ketua isi rumah dalam satu daerah dan melebihi dua daerah dalam satu jangka masa yang sama.

vi) Lain-lain Individu
Individu yang terlibat selain ahli keluarga seperti individu yang bujang samada tinggal di rumah dalam Negeri Pulau Pinang secara seorang diri atau lebih dari seorang.

 

KRITERIA KELAYAKAN

 • Warganegara Malaysia atau pemegang kad pemaustautin tetap yang lahir sebelum merdeka atau disahkanoleh Penghulu/Pengerusi JKKK.
 • Ketua keluarga atau ahli keluarga yang berpindah ke pusat pemindahan yang diselenggara oleh JKM.
 • Berdaftar dengan JKM di pusat pemindahan dan berada di pusat pemindahan lebih dari 24 jam dan bermalam.
 • Mangsa yang mengalami bencana banjir berulang selepas dua minggu dari tarikh pusat pemindahan ditutup.
 • Bantuan kepada lain-lain individu selain daripada ketua keluarga akan diberikan kepada wakil setiap rumah.
 • Bagi kejadian banjir besar/luar biasa bantuan akan disalurkan hanya kepada ketua isi rumah mewakili setiap rumah yang terlibat dengan banjir.

 

KADAR BANTUAN

 • Kadar bantuan adalah sebanyak RM200.00 (RINGGIT MALAYSIA: DUA RATUS SAHAJA) kepada ketua keluarga/wakil ketua keluarga yang berpindah ke Pusat Pemindahan yang diselenggarakan oleh JKM.
 • Kadar bantuan bagi kejadian bencana banjir besar/luar biasa adalah sebanyak RM200.00 (RINGGIT MALAYSIA: DUA RATUS SAHAJA) kepada ketua isi rumah yang berpindah ke Pusat Pemindahan yang diselenggarakan oleh JKM.
 • bpa        hrmis        msc        mygov        ksn        myid        spr        sprm        ykbj        pdk

 • jpw        lppkn        ism        niew