• banner1
  • sis
  • 5S WALL

"KEBAJIKAN ANDA KOMITMEN KAMI"

Kami berjanji untuk memberi perkhidmatan berkualiti dengan mesra dan berintegriti berlandaskan teras utama iaitu perlindungan, pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasian bagi kumpulan sasar seperti berikut.

Kanak - KanakOrang Kurang UpayaKeluargaWarga TuaOrang PapaSukarelawanBencana

Cetak

Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Bulan Jan 2018

 

BULAN JANUARI 2018

Pencapaian Piagam Pelanggan dipaparkan mengikut setiap bulan mengikut ketetapan yang telah ditetapkan

Unit

Skim Perkhidmatan

Tindakan Diambil Kurang
Dari 2 Minggu

Tindakan Diambil Kurang
Dari 30 Hari

Tindakan Diambil
Melebihi 30 Hari

Jumlah

Ekonomi Dan
Bantuan (EB)

Bantuan Bulanan
(Peruntukan Negeri)

252 2 0 254

Bantuan Bulanan
(Peruntukan Persekutuan)

920 15 0 935

Orang
Kurang Upaya
(OKU)

Permohonan Alat
Tiruan / Otopedik

7 4 0 11
Pengendalian Kes
permohonan
Masuk Ke Institusi
Kebajikan OKU
6 0 0 6
Pengendalian Kes
permohonan
Pendaftaran
1245 0 0 1245

Warga tua
dan Keluarga
(WTK)

Pengendalian Kes
Orang Papa
60 0 0 60
Pengendalian Kes
Kemasukan Ke
Rumah Orang Tua
Secara Sukrela
15 0 0 15
Pengendalian Kes
Keganasan Rumah
Tangga
10 0 0 10
Kanak-Kanak Kes Kanak-Kanak
terlibat dengan
Jenayah
81 0 0 81
Kes Kanak-Kanak
memerlukan
Perlindungan dan
penjagaan
44 0 0 44
Permohonan Anak
Pelihara
7 0 0 7

Perintah
Khidmat
Masyarakat
(CSO)

Laporan Sosial
Pesalah Muda
32 0 0 32
  • bpa        hrmis        msc        mygov        ksn        myid        spr        sprm        ykbj        pdk

  • jpw        lppkn        ism        niew