• banner1
  • sis
  • 5S WALL

"KEBAJIKAN ANDA KOMITMEN KAMI"

Kami berjanji untuk memberi perkhidmatan berkualiti dengan mesra dan berintegriti berlandaskan teras utama iaitu perlindungan, pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasian bagi kumpulan sasar seperti berikut.

Kanak - KanakOrang Kurang UpayaKeluargaWarga TuaOrang PapaSukarelawanBencana

Cetak

Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Bulan Jan 2017

 

BULAN JANUARI 2017

Pencapaian Piagam Pelanggan dipaparkan mengikut setiap bulan mengikut ketetapan yang telah ditetapkan

Unit

Skim Perkhidmatan

Tindakan Diambil Kurang
Dari 2 Minggu

Tindakan Diambil Kurang
Dari 30 Hari

Tindakan Diambil
Melebihi 30 Hari

Jumlah

Ekonomi Dan
Bantuan (EB)

Bantuan Bulanan
(Peruntukan Negeri)

251 1 0 251

Bantuan Bulanan
(Peruntukan Persekutuan)

900 10 0 910

Orang
Kurang Upaya
(OKU)

Permohonan Alat
Tiruan / Otopedik

7 7 0 14
Pengendalian Kes
permohonan
Masuk Ke Institusi
Kebajikan OKU
6 0 0 6
Pengendalian Kes
permohonan
Pendaftaran
1231 0 0 1231

Warga tua
dan Keluarga
(WTK)

Pengendalian Kes
Orang Papa
60 0 0 60
Pengendalian Kes
Kemasukan Ke
Rumah Orang Tua
Secara Sukrela
15 0 0 15
Pengendalian Kes
Keganasan Rumah
Tangga
9 0 0 9
Kanak-Kanak Kes Kanak-Kanak
terlibat dengan
Jenayah
81 0 0 81
Kes Kanak-Kanak
memerlukan
Perlindungan dan
penjagaan
44 0 0 44
Permohonan Anak
Pelihara
7 0 0 7

Perintah
Khidmat
Masyarakat
(CSO)

Laporan Sosial
Pesalah Muda
33 0 0 33
  • bpa        hrmis        msc        mygov        ksn        myid        spr        sprm        ykbj        pdk

  • jpw        lppkn        ism        niew