• banner1
  • sis
  • 5S WALL

"KEBAJIKAN ANDA KOMITMEN KAMI"

Kami berjanji untuk memberi perkhidmatan berkualiti dengan mesra dan berintegriti berlandaskan teras utama iaitu perlindungan, pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasian bagi kumpulan sasar seperti berikut.

Kanak - KanakOrang Kurang UpayaKeluargaWarga TuaOrang PapaSukarelawanBencana

Cetak

Moto, Visi & Misi

     

MOTO
Berkat Berjasa

 

VISI
Masyarakat Sejahtera dan Penyayang

 

MISI
Membangun Masyarakat Ke Arah Kesejahteraan

 

OBJEKTIF

i Memberi perlindungan pemulihan dan kepada kumpulan sasar Jabatan.
ii Membangunkan masyarakat melalui perubahan sikap dan peningkatan keupayaan untuk berdikari.
iii Mewujudkan masyarakat yang berbudaya penyayang.
iv Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkhidmatan kebajikan dan pembangunan sosial yang profesional dan
perkongsian tanggungjawab yang strategik.
  • bpa        hrmis        msc        mygov        ksn        myid        spr        sprm        ykbj        pdk

  • jpw        lppkn        ism        niew