• banner1
  • sis
  • 5S WALL

"YOUR VIRTUE OUR COMMITMENT"

We promise to provide quality services in a friendly and integrity based on the main thrust of the protection, rehabilitation, prevention, development and integration of the target group as follows.

Print

Warga Tua & Keluarga

Warga tua ditakrifkan mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Takrifan ini adalah berpandukan kepada tarifan yang dibuat di "World Assembly On Aging in 1982" di Vienna. Perkhidmatan yang disediakan untuk golongan ini adalah:

1. Bantuan Kewangan

2. Bantuan Alat Tiruan

3. Program Jagaan dan Perlindungan

4. Pusat Jagaan Harian Warga Emas

5. Rumah Orang Tua Tidak Berwaris

6. Pertubuhan Sukarela Kebajikan

7. Sambutan Hari Warga Tua Kebangsaan

8. Kemasukan ke Institusi Warga Tua

9. Keganasan Rumahtangga

 

Mengikut Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, ahli-ahli keluarga terutamanya suami atau isteri dilindungi dari segala bentuk keganasan, Jabatan bertanggungjawab mengendalikan kes keganasan rumah tangga dengan memberi perkhidmatan:

1. Mengurus dan mendapatkan Perintah Perlindungan Interim (IPO)

2. Perintah Pelindungan (PO) daripada mahkamah

3. Menyediakan Tempat Perlindungan

4. Memberi Khidmat Kaunseling

5. Membuat seliaan kes / rujuk ke agensi lain

 

Perkhidmatan untuk Orang Papa adalah mengikut Akta Orang Papa 1977 (Akta 183). Mengikut Akta, orang papa bermaksud:

(i) seseorang yang didapati mengemis di sesuatu tempat awam dengan sebegitu cara hingga menyebabkan atau mungkin menyebabkan kegusaran kepada orang-orang yang lazim mengunjungi tempat itu atau pun hingga mengadakan kacauganggu.

(ii) seseorang peleser yang dijumpai di sesuatu tempat awam sama ada, atau tidak ia mengemis yang tidak mempunyai mata pencarian pada zahirnya atau tempat tinggal atau yang tidak dapat menyatakan hal dirinya dengan munasabah.

Mengemis pula ertinya apa-apa kelakuan yang dikira akan mendorong pemberian sedekah, sama ada atau tidak ada perbuatan pura-pura menyanyi, bermain, berlakon, menawarkan sesuatu untuk jualan atau selainnya.

 

Perkhidmatan yang disediakan adalah:

  • 1. Program Jagaan dan Perlindungan
  • 2. Latihan Kemahiran
  • 3. Penempatan Semula dalam Masyarakat
  • 4. Khidmat Kaunseling Menjalankan Operasi
  • bpa        hrmis        msc        mygov        ksn        myid        spr        sprm        ykbj        pdk

  • jpw        lppkn        ism        niew