• banner1
  • sis
  • 5S WALL

"YOUR VIRTUE OUR COMMITMENT"

We promise to provide quality services in a friendly and integrity based on the main thrust of the protection, rehabilitation, prevention, development and integration of the target group as follows.

Print

Orang Kurang Upaya

Orang Kurang Upaya didefinisikan 'seseorang yang tidak berupaya menentukan sendiri bagi memperolehi sepenuh atau sebahagian daripada keperluan biasa seseorang individu dan tidak dapat hidup bermasyarakat sepenuhnya disebabkan sesuatu kekurangan sama ada dari segi fizikal atau mental dan sama ada ia berlaku semenjak lahir atau kemudian dari itu'.Perkhidmatan yang disediakan adalah:

 

 

1. Pendaftaran dan Kad Kenal Diri

2. Bantuan alat tiruan

3. Geran pelancaran

 

4. Elaun Pekerja Cacat (EPC)

5. Penempatan ke dalam institusi / bengkel terlindung

6. Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK)

 

Perkhidmatan ini diwujudkan bagi membantu OKU untuk hidup berdikari dan seterusnya menolong mereka mencapai tahap maksima dalam semua lapangan hidup, bersesuaian dengan kebolehan dan keupayaan mereka. Pihak kerajaan telah menandatangani Proklamasi Penyertaan Penuh dan Penyamaan Peluang bagi OKU RAntau Asia dan Pasifik dan juga Konveksyen Mengenai Hak Kanak - kanak. Kerajaan juga menerima satu cadangan pihak ESCAP untuk mewujudkan satu rangka kerja tindakan yang dinamakan 'Biwako Millennnuim Framework for Action Towards an Inclusive, Barier-Free and Right-Based Society for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific 2003-2012

  • bpa        hrmis        msc        mygov        ksn        myid        spr        sprm        ykbj        pdk

  • jpw        lppkn        ism        niew