Print

Rumah Kanan-Kanak Taman Bakti Kepala Batas

Objektif

Untuk memberi jagaan gantian kepada kanak-kanak dan menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan fizikal, emosi serta mental yang sihat dalam suasana kekeluargaan yang harmoni.

Senarai Rumah Kanak-Kanak

1. Rumah Kanak-Kanak Arau, Perlis.

2. Rumah Kanak-Kanak Taman Bakti, Kepala Batas, Pulau Pinang.

3. Rumah Kanak-Kanak Sultan Abdul Aziz, Kuala Kangsar, Perak.

4. Pusat Perkembangan Kemahiran Kebangsaan, Serendah, Selangor.

5. Rumah Kanak-Kanak Tengku Budriah, Cheras.

6. Rumah Kanak-Kanak Rembau.

7. Rumah Budak Laki-Laki Durian Daun, Melaka.

8. Rumah Kanak-Kanak Tengku Ampuan Fatimah, Kuantan, Pahang.

9. Rumah Kanak-Kanak Kuching, Sarawak.

10. Rumah Kanak-Kanak Kota Kinabalu, Sabah.

 

Kategori Kanak-Kanak

Kanak-kanak yang :

  • kematian ibu/bapa
  • ibu / bapa sedang menerima rawatan
  • terbiar dan ditinggalkan oleh ibu / bapa
  • ibu / bapa dalam penjara / tahanan
  • terseksa / teraniaya seperti penderaan fizikal, mental, seksual atau emosi
  • memerlukan penjagaan kerana kemiskinan, pengabaian dan buang bayi

 

Kemasukan

Mereka semua dimasukkan ke Rumah Kanak - kanak untuk tempoh 3 tahun atau 18 tahun mana yang lebih pendek melalui Perintah Mahkamah di bawah Akta Kanak - kanak 2001.


Lembaga Pelawat RKK

Ahli dan Pengerusi Lembaga Pelawat dilantik oleh Y.B. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengikut Peraturan - Peraturan Kanak - Kanak (Tempat Selamat) 2007

 
Terdapat 13 orang ahli Lembaga Pelawat (5 lelaki dan 8 perempuan)
 
Mereka terdiri daripada pelbagai kaum yang cenderung dalam kerja - kerja kebajikan.
 

Tugas-tugas Lembaga Pelawat:
  • menjaga kebajikan dan kepentingan kanak-kanak
  • mengurus sumbangan dan derma orang ramai
  • membantu memantau pentadbiran institusi demi kepentingan dan kebajikan kanak-kanak

Penutup

RKK bertujuan untuk mencegah dan mengurangkan kesan masalah sosial ke atas kanak-kanak serta menentukan penjagaan, perlindungan dan pendidikan yang menyeluruh.